SNP parc. č. 400/2:

Kde: Rumburk, SVP bez č.p.
Celková plocha: 460,06 m2
Počet nadzemních podlaží: 1
Počet podzemních podlaží: 0

Ceník (rezervace)