O společnosti

Společnosti WELL Group a.s., WELL CZ s.r.o a WELL Invest s.r.o jsou společnosti v koncernu.

WELL Group a.s. je mateřská obchodní korporace, WELL CZ s.r.o. a WELL Invest s.r.o.jsou dceřiné obchodní korporace.

 

WELL Group a.s. jako hlavní partner nabízí na trhu nemovitosti Ing. Jaroslava Konvaliny, jako jediného vlastníka.

Obchodními partnery jsou RE/MAX Well a další.

 

WELL Group jako celek

Společnost WELL Group a.s. byla založena v roce 2000 jako pokračování desetileté podnikatelské aktivity v oblati investičního stavebnictví a maloobchodu. Vývojem došlo k zúžení, sjednocení a zefektivnění organizace včetně předmětu činnosti. Prodejem aktiv společnost získala kapitál, kterým umocnila svou ekonomickou situaci. Společnost působí v podnikatelském prostředí bez čerpání veřejných nebo dotačních prostředků i bez realizací veřejných zakázek. V tradičních obchodních lokalitách postupně pořídila a nově vybudovala nebo zrekonstruovala několik větších i menších komerčních objektů určených převážně pro maloobchodní činnost, skladování, pohostinství a ubytování v České republice včetně Praha. Stálými uživateli jsou převážně nájemci v oblasti potravinářského maloobchodu, velkoobchodu, výroby i nepotravinářského sortimentu v samoobslužných domech využívajících frekvenci zákazníků. 

 

WELL jako partner nájemců

Je vlastníkem komerčních nemovitostí a prostor a ne jejich prodejcem. Ve svých komerčních objektech nabízí nájemcům dobrou kvalitu nájmu za dobrou cenu. Skupina WELL Group vlastní 43.716 m2 nájemních ploch. Většina objektů je přízemních, maximálně jednopodlažních a nájemci mají přímé spojení s komunikacemi, bez nutnosti využívat nákladnou dopravní techniku tj. výtahy, pojízdná schodiště apod.. Takto organizovaný provoz lze označit za nízkonákladový a to i z důvodu velmi malého podílu neproduktivních ploch. Nájemci nepotravinářských ploch v obchodních domech mají k dobru i zvýšenou frekvenci zákazníků. Většina komerčních nemovitostí se nachází v přirozených centrech měst s možností parkování.

 

WELL Group jako developer

Kromě klasického pronájmu vlastních nemovitostí působí WELL Group na nemovitostním trhu jako developer. Rozsahem výstavby patří mezi menší rezidenční developery a investory, který si zakládá na stabilnosti a solidnosti. Veškeré realizované projekty jsou prováděny jako kvalitní, zděné, železobetonové konstrukce se zárukou na jakost, s širokou možností klientských změn, s pestrou paletou úprav povrchů a výplní otvorů.

Společně s řešením technických záležitostí je standardně poskytován i prodejní a finanční servis. A to vše s maximálním ohledem na potřeby a možnosti zákazníka.

 

WELL Group jako investor

Nově nastavená činnost – výkup nemovitostí jako služba pro klienty potřebující rychle prodat svou nemovitost.

Mnoholetými zkušenostmi a dlouhodobě stabilní a efektivní činností v kombinaci se spolehlivým ekonomickým partnerstvím dovoluje společnosti spolupracovat s řadou soukromých investorů i bank a nově nabízet službu – výkup nemovitostí pro expresní obsluhu potřebných klientů. Ke každému zákaznickému projektu je přistupováno individuálně s cílem pracovat rychle a spolehlivě.

 

WELL Group jako správce nemovitostí a poskytovatel služeb

Tuto činnost zajišťuje WELL Group jako svou doplňkovou činnost a využívá při tom technický a personální potenciál i možnosti softwarového vybavení. Činnost spočívá v účtování SVJ a provádění služeb souvisejících se správou objektu.

 

WELL Group a etický kodex

WELL Group jako mateřská společnost vypracovala etický kodex a řídí se jím jednotlivé dceřiné společnosti. Řeší vztahy mezi subjekty v rámci přirozeného holdingu WELL Group a je závazný pro všechny zaměstnance a je zároveň součástí pracovních smluv. Řídí se jím vztahy mezi společnostmi WELL Group a třetími osobami, se kterými vstupuje do obchodních vztahů.

Cílem je, aby pod značkou „WELL“ byly poskytovány profesionální a spolehlivé služby slušně a poctivě.

 

WELL GROUP PŘEDSTAVUJE SCHOPNÉHO, STABILNÍHO A PRUŽNÉHO PARTNERA, KTERÝ SI PLNÍ SVE ZÁVAZKY A PŘÁNÍ KLIENTŮ