stavba na parc. č. 40/4 a 40/5:

Kde: Havlíčků Brod - Termesivy
Celková plocha: 556,59 m2
Počet nadzemních podlaží: 1
Počet podzemních podlaží: 0

Ceník (rezervace)